Sofinanciranje nastanitvenih kapacitet 3*-5*


Nepovratna sredstva za nastavitvene kapacitete.

Kratek opis

Javni razpis za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet za trajnostno in kakovostno preoblikovanje.

  • Vrednost sklopa: 20 milijonov
  • Dvig kakovosti (opremljenost in storitev)
  • Dvig dodane vrednosti

Vsebina

MGRT bo v kratkem objavil razpis za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet za nastavitve od 3* do 5*. Cilj razpisa je trajnostno in kakovostno preoblikovanje za dvig dodane vrednosti. Namen razpisa, ki je usmerjen v turistično panogo, bo sofinanciranje naložb, ki bodo usmerjene v odpravljanje opisanih pomanjkljivosti.

PREDMET SOFINANCIRANJA (nepovratna sredstva)

MGRT bo sofinanciral naložbe, usmerjene v dvig kakovosti infrastrukture in storitev nastanitvenih turističnih zmogljivosti hotelov in hotelom podobnih objektov (moteli, gostišča, penzioni, visokokakovostne turistične kmetije, kampi in ponudba glampinga).

Sredstva bodo namenjena: 

  • obnovi ali širitvi najmanj 3* turističnih nastanitvenih zmogljivosti ali njihovih programskih vsebin;
  • za naložbe, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve;
  • za nadgradnjo poslovanja z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev, ki bodo zagotavljale kakovostno uporabniško izkušnjo in povečanje učinkovitosti poslovanja;
  • obvezni del je izvedba usposabljanja na področju kakovosti storitev in digitalnih kompetenc za osebje in vodstveni kader.

Poudarek bo tudi na:

  • na kakovosti in ustreznosti trženjske raziskave in ekonomske analize za utemeljenost in zaključenost finančne konstrukcije naložbe ter dokončanje naložbe v ustrezni dinamiki;
  • dokazu o izboljšanju oziroma doseganju ustreznih energetskih bilanc objekta in/ali uporabi obnovljivih virov energije in prikaz izboljšanja ravnanja z odpadki oziroma krožne ekonomije in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje ter vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev certifikata Slovenia Green;
  • v vseh nastanitvenih obratih morajo biti upoštevani tudi uvedeni visoki zdravstveno-higienski standardi.

V okviru razpisa načrtujejo, da bosta 2/3 sredstev šli za projekte prenove ter tretjina za gradnjo novih objektov ali popolne rekonstrukcije.

Z vidika kategorije nastanitve bo 1/5 vseh sredstev usmerjenih v objekte kakovosti treh zvezdic in preostanek v objekte s štirimi zvezdicami navzgor. Povprečno število sob na objekt (projekt) bo predvidoma 51. Predvideno je, da bodo morali upravičenci v povprečju kriti 60 odstotkov stroškov projekta v primeru obnove ali razširitve objektov in v povprečju 66 odstotkov v primeru novih gradbenih projektov.

Upravičenci do sredstev bodo gospodarski subjekti s področja gostinstva in turizma, ki imajo registrirano dejavnost I 55.100, I 55.202 in I 55.300.