nepovratna sredstva za predelovalno industrijo

7. Javni razpis za podukrep 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.
mkgp javni razpisi

Javni razpis za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Nepovratna sredstva do 50% upravičenih stroškov.