mkgp javni razpisi

Javni razpis za podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Nepovratna sredstva do 50% upravičenih stroškov.