SRRS naj bi kmalu objavil novo likvidnosto posojilo

Vlada bo prenesla 20 milijonov evrov na Slovenski regionalno razvojni sklad, ki naj bi nato kmalu objavil javni razpis za ugodna likvidnostna posojila namenjena malim in srednjim podjetjem, ki so občutila posledice energetske draginje ali poplav. 

Pričakuje se, da bo javni razpis objavljen do konca septembra, in bo odprt vse do izčrpanja sredstev. Glavni upravičenci bodo MSP, ki se spopadajo z izzivi energetske krize. Podjetja, ki bodo usmerila svoje delovanje v zmanjšanje porabe energije, bodisi preko energetskih pregledov, študij ali vlaganj v energetsko učinkovitost, bodo imela posebno prednost.

Podjetja, ki bodo želela odpraviti škodo zaradi poplav v letu 2023, bodo imela na voljo sredstva za kritje obratnih stroškov. To bo vključevalo stroške, ki so nastali zaradi poplav, kot so material, inventar, trgovsko blago, storitve, zaloge in drugi povezani stroški.

Ne veste, če se boste lahko prijavili? 

Če ste bili žrtev poplav ali povišanja cen energentov, se obrnite na nas. Mi vam pomagamo pri pridobitvi najugodnejših finančnih sredstev. Skupaj bomo preverili, ali boste ustrezali pogojem za pridobitev pomoči.