gorski centeri razpis

Sofinanciranje gorskih centrov za prestrukturiranje v celoletna gorska središča


Sofinanciranje prestrukturiranja gorskih centrov.

Kratek opis

Prestrukturiranje gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktiven oddih (z investicijami v žičniško in spremljajočo infrastrukturo).

  • Vrednost sklopa: 30 milijonov EUR
  • Zaključek projektov: 2023

Vsebina

UPRAVIČENCI

Podjetja s področja turizma ter gospodarske družbe in javni subjekti, ki so nosilci slovenskih večjih gorskih centrov (pri nastanitvah izjema podjetja v državni/občinski lasti)

ZGOLJ »ready to go« projekti

  • Dokazilo investicijske namere in skladnosti s prostorskimi akti
  • Gradbeno dovoljenje v pridobivanju (predložitev v določenem roku)
  • Druga določila razpisa