POVRATNA SREDSTVA IZ JAVNIH RAZPISOV

Podjetja in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji lahko pridobite povratna sredstva za vaše poslovanje v obliki obratnih sredstev ali za financiranje manjših in večjih investicij.

Povratna sredstva so finančna sredstva, ki jih vsako leto razpisujejo različni skladi Republike Slovenije in jih lahko podjetja uporabite za:

  • financiranje investicij (nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev) – krediti tudi do več milijonov
  • financiranje vašega poslovanja (obratovalni stroški, plače in dodatki, trgovski material in ostali stroški, ki jih potrebujete za uspešno obratovanje)

Niste prepričani, kateri javni razpis za povratna sredstva je za vas?