Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
mkgp javni razpisi

Javni razpis kmetijstvo A1 – Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave


Ugodni kredit do 1 milijon EUR za nove investicije v kmetijstvu.

Kratek opis

Javni razpis za nakup novih zemljišč, novih objektov, urejanje zemljišč in še več.

 • Rok oddaje: 25.10.2021
 • Minimalno število točk: 30/100
 • Način financiranja: Kredit; Od 5.000 do 1.000.000 EUR
 • Doba vračanja: 240 mesecev (z vključenim moratorijem)
 • Obrestna mera: 6 mes. EURIBOR + pribitek od 0,65% do 2,20% letno (pribitek odvisen od Skladove ocene) – EURIBOR trenutno negativen, torej je 0

Vsebina

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisuje javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave.

Upravičeni vlagatelji

Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev (vpisan mora bit pred 2018), organizirana kot kmetija, ki ni pravna ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Namen razpisa

 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva;
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
 • Vzpostavitev ali izboljšava infrastrukture;
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Upravičena sredstva

 • Nakup zemljišč (priznajo 10% od upravičenih sredstev)
 • Novi objekti
 • Urejanje zemljišč
 • Nova oprema
 • Neopredmetena sredstva
 • Biološka sredstva

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov