nepovratna sredstva starejsi zaposleni

Nepovratna sredstva za izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih

Imate v vašem podjetju vsaj 3 zaposlene, starejše od 50 let? Bi jim radi omogočili dvig kompetenc in s tem zvišali njihovo produktivnost in kompetentnost? Odprl se je razpis za nepovratna sredstva za dvig kompetenc starejših zaposlenih v podjetjih!

Javni razpis ASI 2021 –  sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Pogoji za prijavo na razpis

 • imate vsaj 5 zaposlenih, od tega 3 starejše od 50 let
 • niste prejeli sredstev na prejšnjih javnih razpisih ASI
 • ste vsaj 12 mesecev staro podjetje

Koliko sredstev lahko prejmete?

Sofinanciranje je razdeljeno v sklop A in v sklop B. V sklopu A (priprava strategije) lahko prejmete do 2.000 EUR, v sklopu B pa do 1.800 EUR na zaposlenega, omejeno navzgor kot po spodnji tabeli.

Kaj zajema posamezen sklop?

Sklop A zajema svetovanje in pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Sklop B zajema razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih z naslednjimi aktivnostmi:
 • B1: izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih – NOPR (aktivnost ni sofinancirana)
 • B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene
 • B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja)
 • B4: usposabljanja s področja digitalnih kompetenc – najmanj 40% celotnega izobraževanja mora biti namenjeno digitalnim kompetencam.
Za posameznega starejšega zaposlenega v sklopu B bodo podjetja lahko pridobila do 1.800 EUR oz 60 ur (v okviru omejitve glede na velikost podjetja). Upravičen strošek usposabljanja na zaposlenega je 30 EUR/oseba. Podjetje prejme 30 EUR financiranja ne glede na to, kolikšen je dejanski strošek usposabljanja! Da se strošek posameznega usposabljanja šteje kot upravičen, mora trajati skupaj najmanj 5 ur, obenem pa največ 8 ur v enem dnevu. Vlagatelj, ki prejme sredstva za sklop A, mora oddati strategijo najkasneje do 30. 9. 2021, skupaj z dokazili in z ZzS, v katerem uveljavlja povračilo stroškov za sklop A, strategija pa mora vsebovati elemente, ki so podrobneje opredeljeni v Navodilih za izvajanje. Oddaja strategije ni pogoj za začetek izvajanja aktivnosti iz sklopa B.

Dokazila za upravičenost stroškov sklopa A:

 1. strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
 2. dokazila o formalizaciji in seznanitvi zaposlenih s strategijo;
 3. življenjepis osebe, zaposlene pri svetovalcu, z dokazilom o zaposlitvi;
 4. poročilo o pripravi strategije.

Posebni pogoji po posameznih sklopih

Aktivnost B1 – izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja (v nadaljevanju NOPR) starejših zaposlenih je izbrani vlagatelj dolžan pripraviti in izvesti, ni pa sofinancirana s tem javnim razpisom. Do sofinanciranja bodo upravičene samo tiste aktivnosti B2, B3 in B4, ki so opredeljene v NOPR posameznega zaposlenega. Vlagatelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral pri izboru zunanjega izvajalca za svetovanje pri pripravi strategije (v nadaljevanju svetovalec) upoštevati zahtevo, da ima izbrani svetovalec zaposleno vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju razvoja človeških virov, kadrovskega menedžmenta in razvoja ukrepov upravljanja zaposlenih ter da bo ta oseba aktivno sodelovala pri samem svetovanju za pripravo strategije. Svetovalec mora izbranemu vlagatelju izkazati tudi, da ima ta oseba vsaj eno referenco, ki je vsebinsko primerljiva vsebini sklopa A, pri čemer pa ni nujno, da je bila storitev namenjena samo starejšim zaposlenim.

Kako vam pomagamo mi?

Pomoč vam nudimo pri:
 • koordinaciji celotne priprave prijave na razpis;
 • koordinaciji s kompetentnim zunanjim izvajalcem za svetovanje pri pripravi strategije
 • koordinaciji z zunanjimi izvajalci za dvig posameznih kompetenc zaposlenih po sklop B
Za več informacij smo vam na voljo tudi na e-poštnem naslovu razpisi@eudace.si ali na telefonski številki 041 755 678.