Digitalizacija

Kako z javnimi razpisi do digitaliziranega poslovanja podjetja

V zadnjih letih javni razpisi postajajo stalnica v slovenskem gospodarskem prostoru.

Vsako leto skladi Republike Slovenije objavijo več deset razpisov in pozivov za nepovratna in povratna sredstva, ki jih lahko gospodarstvo izkoristi za investicije in tekoče poslovanje. Malo je slovenskih podjetji, ki ne bi vsaj enkrat poskusila kandidirati na enem izmed javno objavljenih razpisov.

Razpisi za digitalizacijo – kako izgledajo, kaj zajemajo, kdo lahko kandidira

Digitalizacija je bila kot prednostno področje razvoja slovenskega gospodarstva do sedaj deležna kar nekaj pozornosti razpisovalcev javnih razpisov za nepovratna sredstva. Največkrat smo javne razpise na omenjeno temo lahko zasledili preko Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS), zadnji večji javni razpis pa je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Med bolj znane spodbude za digitalizacijo podjetji sodijo t.i. »digitalni vavčerji«, kjer gre za nepovratna sredstva manjših vrednosti (do 9.999 evrov oziroma do 60 % sofinanciranja) in jih lahko podjetja izkoristijo za prve korake na poti do digitaliziranega poslovnega okolja. Slednje že nekaj let zapored razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Na tem mestu govorimo o vavčerjih za postavitev spletnih strani, izdelavo digitalne strategije podjetja, izdelavo varnostnih poročil in izboljšavo kompetenc svojih zaposlenih. V kolikor podjetje čuti potrebo po celostni digitalizaciji svojega poslovanja, pa je isti sklad nekaj let zapored razpisoval odličen javni razpis P4D REACT EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Pri slednjem javnem razpisu so podjetja lahko prejela kar do 100.000 evrov nepovratnih sredstev, kar v večini zadostuje za celovito digitalno prenovo podjetja.

Javni razpisi, omenjeni v prejšnjem odstavku, naslavljajo zgolj podjetja, opredeljena kot MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja). Po merilih Evropske Unije so to podjetja, ki imajo skupno do 250 zaposlenih, njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov. V letošnjem letu pa je MGRT razsvetlil tudi podjetja, ki presegajo te kriterije in jim omogočil prijavo na javni razpis, imenovan »Digitalna preobrazba gospodarstva«. Večja podjetja bodo za projekte na področju digitalnega razvoja lahko prejela vse do 70 % sofinanciranja oziroma do 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, vendar bo morala digitalizacija izkazati naklonjenost in dodano vrednost tako kupcem kot dobaviteljem (veriga vrednosti).

Ali izpolnjujete pogoje, da kandidirate na javnih razpisih digitalizacije?

Pogosto podjetja slišimo, da želijo izkoristiti financiranje države, ker imajo super idejo. Smiselna ideja in izvedljiv načrt izvedbe je seveda več kot polovica celotnega projekta, vendar pa javni razpis za nepovratna sredstva nikoli ne sme biti glavni povod za razmišljanje o digitalizaciji lastnega poslovanja. Na prvem mestu je pomembno, da v podjetju začutite, da vam pri trenutnem poslovanju nekaj manjka oziroma se zavedate, da brez avtomatizacije procesov in proizvodnje, dodatne pomoči računalnika ali nove spletne strani enostavno ne boste napredovali.

Več o vsebini članka, kateri je bil objavljen v Računalniških novicah, si lahko preberete >>> TUKAJ.