Prispevki

Kako vam lahko SID banka pomaga pri vašem poslovanju in razvoju podjetja

SID banka vam lahko pomaga do ugodnejšega financiranja vaših projektov kot ostale poslovne banke, zato je smiselno preveriti njihove javne razpise. Več o SID banki in njeni ponudbi si preberite v članku.

Zakaj se prijavljati na javne razpise?

Javni razpisi so priložnost za podjetja, da pridobijo finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoj razvoj in rast. Prijava za podjetja ni le sredstvo za pridobitev financiranja, temveč tudi priložnost za pridobivanje novih znanj, povezovanje z drugimi podjetji, povečanje prepoznavnosti in uresničevanje ciljev.

Kako z javnimi razpisi do digitaliziranega poslovanja podjetja

V zadnjih letih javni razpisi postajajo stalnica v slovenskem gospodarskem prostoru.

Vsako leto skladi Republike Slovenije objavijo več deset razpisov in pozivov za nepovratna in povratna sredstva, ki jih lahko gospodarstvo izkoristi za investicije in tekoče poslovanje. Malo je slovenskih podjetji, ki ne bi vsaj enkrat poskusila kandidirati na enem izmed javno objavljenih razpisov.

Razpisi za digitalizacijo – kako izgledajo, kaj zajemajo, kdo lahko kandidira

Digitalizacija je bila kot prednostno področje razvoja slovenskega gospodarstva do sedaj deležna kar nekaj pozornosti razpisovalcev javnih razpisov za nepovratna sredstva. Največkrat smo javne razpise na omenjeno temo lahko zasledili preko Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS), zadnji večji javni razpis pa je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Med bolj znane spodbude za digitalizacijo podjetji sodijo t.i. »digitalni vavčerji«, kjer gre za nepovratna sredstva manjših vrednosti (do 9.999 evrov oziroma do 60 % sofinanciranja) in jih lahko podjetja izkoristijo za prve korake na poti do digitaliziranega poslovnega okolja. Slednje že nekaj let zapored razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Na tem mestu govorimo o vavčerjih za postavitev spletnih strani, izdelavo digitalne strategije podjetja, izdelavo varnostnih poročil in izboljšavo kompetenc svojih zaposlenih. V kolikor podjetje čuti potrebo po celostni digitalizaciji svojega poslovanja, pa je isti sklad nekaj let zapored razpisoval odličen javni razpis P4D REACT EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Pri slednjem javnem razpisu so podjetja lahko prejela kar do 100.000 evrov nepovratnih sredstev, kar v večini zadostuje za celovito digitalno prenovo podjetja.

Javni razpisi, omenjeni v prejšnjem odstavku, naslavljajo zgolj podjetja, opredeljena kot MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja). Po merilih Evropske Unije so to podjetja, ki imajo skupno do 250 zaposlenih, njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov ali letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov. V letošnjem letu pa je MGRT razsvetlil tudi podjetja, ki presegajo te kriterije in jim omogočil prijavo na javni razpis, imenovan »Digitalna preobrazba gospodarstva«. Večja podjetja bodo za projekte na področju digitalnega razvoja lahko prejela vse do 70 % sofinanciranja oziroma do 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, vendar bo morala digitalizacija izkazati naklonjenost in dodano vrednost tako kupcem kot dobaviteljem (veriga vrednosti).

Ali izpolnjujete pogoje, da kandidirate na javnih razpisih digitalizacije?

Pogosto podjetja slišimo, da želijo izkoristiti financiranje države, ker imajo super idejo. Smiselna ideja in izvedljiv načrt izvedbe je seveda več kot polovica celotnega projekta, vendar pa javni razpis za nepovratna sredstva nikoli ne sme biti glavni povod za razmišljanje o digitalizaciji lastnega poslovanja. Na prvem mestu je pomembno, da v podjetju začutite, da vam pri trenutnem poslovanju nekaj manjka oziroma se zavedate, da brez avtomatizacije procesov in proizvodnje, dodatne pomoči računalnika ali nove spletne strani enostavno ne boste napredovali.

Več o vsebini članka, kateri je bil objavljen v Računalniških novicah, si lahko preberete >>> TUKAJ.


Črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027

3,2 milijarde sredstev namenjenih za naložbe v zeleni prehod, raziskave in razvoj

Partnerski sporazum je sprejet, program je v potrjevanju pri evropski komisiji.

V kratkem se bo tudi na slovenskih tleh začelo črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2021–2027. Kot je že znano, je bil partnerski sporazum potrjen v septembru, dokument, kateri zajema program, načine črpanja in uradno odobritev pa lahko pričakujemo že konec leta. Tako bo Slovenija do leta 2029 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev EU.

Glavne novosti obdobja 2021-2027

 • nov Sklad za pravični prehod (SPP),
 • drugačna stopnja sofinanciranja za zahodno kohezijsko regijo,
 • poenostavljeno izvajanje in spremljanje tehnične pomoči,
 • manjši obseg preverjanj,
 • uporaba poenostavljenih oblik stroškov in poenostavljen način komuniciranja,
 • zmanjšanje administrativnih bremen,
 • da bi upravičenci kar najhitreje dobili izplačila oziroma povrnjena sredstva.

Področje energetike

Na voljo je približno 269 milijonov evrov evropskih sredstev za področje energetske učinkovitosti in vlaganja v obnovljive vire energije (OVE), približno 168 milijonov evrov je namenjenih naložbam v OVE, 103 milijoni pa so namenjeni za energetsko prenovo stavb in trajnostno gradnjo.

Razpisi za podjetja

Katere razpise lahko podjetja pričakujete?

Priložnosti za podjetja v skoraj vseh panogah je veliko, saj so podjetja lahko upravičenci oziroma lahko sodelujejo pri projektih na vseh petih prednostnih področjih programskega obdobja 2021–2027.

To so energetski prehod, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, mobilnost in povezljivost IKT…

Za spodbujanje konkurenčnosti, podporo podjetništvu, inovativnosti, hitrorastočim podjetjem, internacionalizaciji in partnerstvu s podjetji na tujih trgih je za mala in srednja podjetja namenjenih dobrih 183 milijonov evrov.

Večji poudarek bo na vlaganjih v znanje kot pa v gradnjo, na prednostnem področju bo tako pametnejša Evropa, kjer so sredstva za raziskave in razvoj, digitalizacijo ter podporo malim in srednjim podjetjem.

Prve razpise iz obdobja 2021-2027 je pričakovati v prvi polovici leta 2023!

BREZPLAČNI WEBINAR: Aktualni javni razpisi za gospodarstvo

Spoštovane podjetnice in podjetniki!

Skladi Republike Slovenije in Evropske Unije razpisujejo javne razpise za povratna in nepovratna sredstva, ki jih lahko podjetniki koristite za uresničitev vaših poslovnih idej.

Ali veste, kakšne vrste javnih razpisov obstajajo? Ali veste, kako se na njih prijaviti in kateri so trenutno najbolj aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva? Ali izpolnjujete osnovne pogoje?

Pridružite se na predavanju in izvedeli boste koristne napotke za koriščenje javnih sredstev.

Podjetniki boste dobili informacijo o:

 1. Osnovnih pogojih za koriščenje in prijavo na javne razpise
 2. Kakšne vrste javnih razpisov obstajajo
 3. Katere stroške lahko uveljavljate za koriščenje javnih sredstev
 4. Kako se prijaviti na javni razpis
 5. Kateri so najaktualnejši javni razpisi

Vabimo Vas, da se udeležite webinarja z naslovom Aktualni javni razpisi za gospodarstvo – izkoristite financiranja, ki vam jih ponuja Slovenija in EU, kjer boste izvedeli koristne napotke za črpanje javnih sredstev ter kateri so najbolj aktualni javni razpisi katere lahko kot podjetje koristite.

KDAJ?

 • sreda, 26. oktober ob 10h

ALI

 • četrtek, 27. oktober ob 10h

KJE? ZOOM (ob prijavi, dan pred webinarjem prejmete link povezavo)